برگ مشاهده روزنامه صفحه نخست روزنامه های استان فارس

برگ: مشاهده روزنامه صفحه نخست روزنامه های استان فارس دوم اردیبهشت روزنامه های امروز شیراز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی اپلیکیشنی که تاخیر پرواز را آینده نگری می کند

اپلیکیشنی به تازگی طراحی شده است که با کمک فناوری یادگیری ماشینی می تواند تاخیر پروازهای هوایی را ساعت ها و روزها جلوتر از موعد پرواز آینده نگری کند.

اپلیکیشنی که تاخیر پرواز را آینده نگری می کند

اپلیکیشنی که تاخیر پرواز را آینده نگری می کند

عبارات مهم : پرواز

اپلیکیشنی به تازگی طراحی شده است که با کمک فناوری یادگیری ماشینی می تواند تاخیر پروازهای هوایی را ساعت ها و روزها جلوتر از موعد پرواز آینده نگری کند.

به گزارش مهر، به تازگی اپلیکیشنی جهت آیفون ساخته شده است که تاخیر پرواز را ساعت ها، روزها و حتی هفته ها قبل از موعد آن آینده نگری کند. علاوه بر آن اپلیکیشن راه هایی جایگزین جهت سفر فرد ارائه می کند.

این اپلیکیشن به نام Flightsayer با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی و تحلیل اطلاعات، تاخیر پروازهای متفاوت در آمریکا، کانادا و اروپا را آینده نگری می کند.

Flightsayer با بررسی اوضاع آب و هوا، اطلاعات شرکت های هواپیمایی، اطلاعات مربوط به تاکسی و تعداد پروازها در هر فرودگاه و تطبیق اطلاعات در ماشین یادگیری تاخیرهای احتمالی را آینده نگری می کند.

اپلیکیشنی که تاخیر پرواز را آینده نگری می کند

واژه های کلیدی: پرواز | اطلاعات | اطلاعات | یادگیری | اپلیکیشن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs